உலகம்

வியாழன் துணைகோள்களை ஆய்வு செய்ய இன்று நாசா லூசி விண்கலத்தை ஏவுகிறது

சூரிய மண்டலத்தின் உருவாக்கம் பற்றிய புதிய தகவல்களை வியாழன் கிரகத்திற்கு லூசி என்ற விண்கலத்தை நாசா இன்று விண்ணில் ஏவுகிறது

வியாழன் துணைகோள்களை ஆய்வு செய்ய இன்று நாசா லூசி விண்கலத்தை ஏவுகிறது
இந்தியா

இன்று காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி கூட்டம் நடைபெறுகிறது

கூட்டத்தில் வரவிருக்கும் மாநிலத் தேர்தல்கள் மற்றும் ஒற்றுமையின் அவசியம் பற்றி விவாதிக்கப்படும் என தெரிகிறது

இன்று காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி கூட்டம் நடைபெறுகிறது
ஜோலார்பேட்டை

ஜோலார்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள்

ஊரக உள்ளாட்சித்தேர்தலில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை ஒன்றியத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்

ஜோலார்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள்
ஜோலார்பேட்டை

நாட்றாம்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள்

ஊரக உள்ளாட்சித்தேர்தலில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாட்றாம்பள்ளி ஒன்றியத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்

நாட்றாம்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள்
திருப்பத்தூர்

திருப்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள்

ஊரக உள்ளாட்சித்தேர்தலில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் கந்திலி ஒன்றியத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்

திருப்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள்
கீழ்வைத்தியனான்குப்பம்

கே.வி குப்பம் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள்

ஊரக உள்ளாட்சித்தேர்தலில் வேலூர் மாவட்டம் கே.வி குப்பம் ஒன்றியத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்

கே.வி குப்பம் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள்