கோபிச்செட்டிபாளையம் பகுதிகளில் இன்று தடுப்பூசி போடும் இடங்கள்

கோபிச்செட்டிபாளையம் பகுதிகளில் இன்று தடுப்பூசி போடப்படும் இடங்கள் மற்றும் தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை விவரம் வருமாறு:

HIGHLIGHTS

 • Whatsapp
 • Telegram
 • Linkedin
 • Print
 • koo
 • Whatsapp
 • Telegram
 • Linkedin
 • Print
 • koo
 • Whatsapp
 • Telegram
 • Linkedin
 • Print
 • koo
கோபிச்செட்டிபாளையம் பகுதிகளில் இன்று தடுப்பூசி போடும் இடங்கள்
X

டி.என்.பாளையம்

1..நஞ்சை புளியம்பட்டி பள்ளி - கோவிசீல்டு - 120

2. சினானகலியூர் பள்ளி - கோவிசீல்டு - 120

3.ஏலூர் பள்ளி - கோவிசீல்டு - 120

4.ஊஞ்சம்பாளையம் பள்ளி - கோவிசீல்டு - 120

5.டி.ஜி.புதூர் நால்ரோடு பள்ளி - கோவிசீல்டு - 120

நம்பியூர்

1.அரசு ஆண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி நம்பியூர் - கோவிசீல்டு - 150

2.அரசு நடுநிலைப்பள்ளி எழதூர் - கோவிசீல்டு - 150

3.அரசு நடுநிலைப்பள்ளி , ஆண்டிபாளையம் - கோவிசீல்டு - 120

4. அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, கெட்டிசேவியூர் - கோவிசீல்டு - 120

5. அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, மலையபாளையம் - கோவிசீல்டு - 120

சிறுவலூர்

1. அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, பி.மேட்டுபாளையம் - கோவிசீல்டு - 150

2. கரட்டடி பாளையம் தொடக்கப்பள்ளி - கோவிசீல்டு - 150

3. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி , மல்லிபாளையம் - கோவிசீல்டு - 120

4. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,கே.மேட்டுபாளைம் - கோவிசீல்டு - 120

5.அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,களிங்கம் - கோவிசீல்டு - 120

6. வடுகபாளையம் நடுநிலைப்பள்ளி - கோவிசீல்டு - 120

7. மேவானி நடுநிலைப்பள்ளி - கோவிசீல்டு - 120

8.சவுன்டபூர் நடுநிலைப்பள்ளி - கோவிசீல்டு - 120

9. பெருந்தலையூர் நடுநிலைப்பள்ளி - கோவிசீல்டு - 120

10. டைமண்டன் ஜீப்ளி உயர்நிலைப்பள்ளி - கோவிசீல்டு - 250

Updated On: 3 July 2021 2:45 AM GMT

Related News