You Searched For "oppositiontoquarrying"

கோவில்பட்டி

கோவில்பட்டி: விவசாய நிலத்தில் குவாரி அமைப்பதை எதிர்த்து ஆர்.டி.ஓ.விடம் ...

கோவில்பட்டி அருகே விவசாய நிலத்தில் குவாரி அமைக்க எதிர்ப்பு கோட்டாட்சியரிடம் விவசாயிகள் சார்பில் மனு கொடுக்கப்பட்டது.

கோவில்பட்டி: விவசாய நிலத்தில் குவாரி அமைப்பதை எதிர்த்து ஆர்.டி.ஓ.விடம் மனு