You Searched For "how will you reduce"

டாக்டர் சார்

உடல் பருமனால் அவதிப்படுகிறீர்களா?... எப்படி எடையைக்...

how will you reduce ,your obesity? நமக்கு ஏற்படும் பல நோய்களுக்கு அடிப்படையே உடல்பருமன்தான். உடல்பருமனாக இருப்பவர்கள் எவ்வளவுதான் முயற்சித்தாலும் ...

உடல் பருமனால் அவதிப்படுகிறீர்களா?...  எப்படி எடையைக் குறைக்கலாம்?....படிங்க...