You Searched For "Free bicycle for the students of Govt High School"

செய்யாறு

செய்யாறு பகுதி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச சைக்கிள்

செய்யாறு பகுதியில் உள்ள 13 அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச சைக்கிள்களை ஜோதி எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார்.

செய்யாறு பகுதி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச சைக்கிள்