You Searched For "Fraud Account"

இந்தியா

மோசடி கணக்கு என அறிவிக்கும் முன் கடன் வாங்கியவர்களை கேட்க உச்ச...

ஒரு கணக்கை மோசடி என்று அறிவிப்பது கடுமையான சிவில் விளைவுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், கடன் வாங்கியவர் கேட்கப்பட வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம்...

மோசடி கணக்கு என அறிவிக்கும் முன் கடன் வாங்கியவர்களை  கேட்க உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுரை