You Searched For "#Solarlights"

கலசப்பாக்கம்

நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் முயற்சியால் பர்வதமலைக்கு சோலார் மின்...

திருவண்ணாமலை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணாதுரை பர்வதமலைக்கு 40 சோலார் மின் விளக்குகளை அமைக்கும் பணியை துவக்கி வைத்தார்.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் முயற்சியால் பர்வதமலைக்கு சோலார் மின் விளக்குகள்