You Searched For "#Pambamal"

பல்லாவரம்

பல்லாவரம், பம்பமல் பகுதியில் 100க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பறிமுதல்!

பல்லாவரம். பம்பமல்.பகுதியில் தேவையின்றி சுற்றிய 100க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

பல்லாவரம், பம்பமல் பகுதியில்  100க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பறிமுதல்!