You Searched For "#NationalFlagthetower"

சிதம்பரம்

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் கோபுர உச்சியில் ஏற்றப்பட்டது தேசிய கொடி

சிதம்பரம் ஸ்ரீ நடராஜர் ஆலயத்தில் 73வது குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு கிழக்கு கோபுரத்தில் தேசியக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் கோபுர உச்சியில் ஏற்றப்பட்டது தேசிய கொடி