You Searched For "#Madurai_TheniRail"

தேனி

தேனி ரயிலுக்கு அனுமதி வழங்க ரயில்வே நிர்வாகம் தயங்குவது ஏன்?...

ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவுறுத்திய மண் மற்றும் குறிப்பிட்ட அளவு ஜல்லிகளை பயன்படுத்தாததால் ரயிலுக்கு அனுமதி வழங்க தயக்கம் காட்டி வருகிறது.

தேனி ரயிலுக்கு அனுமதி வழங்க ரயில்வே நிர்வாகம் தயங்குவது ஏன்? (எக்ஸ்குளுசிவ்)