You Searched For "#HelicopterPilotTraining"

அரக்கோணம்

எதிரி நாடுகளுக்கு சவால் விடும் அளவிற்கு இந்திய கடற்படை வலிமை...

எதிரி நாடுகளுக்கு சவால் விடும் அளவிற்கு இந்திய கடற்படை வலிமையாக உள்ளது என கடற்படை ரியர் அட்மிரல் பிளிபோஸ் G.பைனுமூட்டில் கூறினார்

எதிரி நாடுகளுக்கு சவால் விடும் அளவிற்கு இந்திய கடற்படை வலிமை பெற்றுள்ளது