You Searched For "#FCI"

நாமக்கல்

கொரோனாகாலத்தில் கோவைக்கு 6 லட்சம் டன் அரிசி, 37,000 டன் கோதுமை...

கொரோனாகாலத்தில் கோவைக்கு 6 லட்சம் டன் அரிசி, 37,000 டன் கோதுமை மத்திய அரசு விநியோகித்துள்ளதாக எப்சிஐ தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனாகாலத்தில் கோவைக்கு 6 லட்சம் டன் அரிசி, 37,000 டன் கோதுமை விநியோகம்