You Searched For "#ErumalainayakanPattiPanchayatNews"

பெரியகுளம்

குடிநீர் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு எருமலைநாயக்கன்பட்டி தலைவர் உறுதி

குடிநீர் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண்பேன் என்று எருமலைநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சி தலைவர் பால்ராஜ் தெரிவித்தார்.

குடிநீர் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு எருமலைநாயக்கன்பட்டி தலைவர் உறுதி