You Searched For "#DoctorDegreeForSocialWorker"

காஞ்சிபுரம்

சமூக சேவகர் பழனிவேலுவுக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம்

கோவிட் 19 காலங்களில் செங்கை பகுதிகளில் சிறப்பான சேவை செய்த சமூக சேவகர் பழனிவேல் என்பவருக்கு இந்திய எம்பயர் பல்கலைக்கழகம் டாக்டர் பட்டம் வழங்கியது.

சமூக சேவகர் பழனிவேலுவுக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம்