You Searched For "ConstructionIndustryNews"

போடிநாயக்கனூர்

தேனியில் கட்டுமான பணிகள் மும்முரம்: தொய்வின்றி வேலை பெறும்...

தேனி மாவட்டத்தில் கட்டுமானத்தொழில் அதிகரித்துள்ளதால் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

தேனியில் கட்டுமான பணிகள் மும்முரம்:  தொய்வின்றி வேலை பெறும் தொழிலாளர்கள்