You Searched For "#CMopens"

தமிழ்நாடு

35.82 கோடி ரூபாய் செலவில் 12 உணவு தானிய சேமிப்புக் கிடங்குகள்:...

உணவு தானியங்களை நவீன முறையில் சேமித்து வைக்கும் வகையில் அரசின் சார்பில் சேமிப்புக் கிடங்குகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.

35.82 கோடி ரூபாய் செலவில் 12 உணவு தானிய சேமிப்புக் கிடங்குகள்: முதல்வர் திறப்பு